Kontakt

eLMmont s. r. o.

IČO: 53 791 525
DIČ: 2121496707
IBAN : SK03 0200 0000 0044 6184 2559
BIC: SUBASKBX
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 77294/L